Các bài viết của cokhithanhduy.com được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

QUY ĐỊNH CHIA SẺ BÀI VIẾT

  • Cokhithanhduy.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết.
  • Bạn không được phép sử dụng nội dung trên cokhithanhduy.com  vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  • Bạn được phép sử dụng lại các bài viết nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  • Mọi hành động sử dụng lại bài viết trên cokhithanhduy.com đều phải được ghi rõ ràng nguồn từ bài viết cokhithanhduy.com

Nếu các bạn không tuân thủ các quy tắc trên khi sử dụng lại các bài viết từ cokhithanhduy.com , chúng tôi buộc lòng phải report site của các bạn lên Google DMCA.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng cokhithanhduy.com

Thân ái!