Việc mô phỏng gia công trên phần mềm sscnc, thông thường điểm chuẩn của chương trình thường tính từ đài gá dao, vì vậy khi gắn dao vào ta phải nù chiều dài dao, với các dao khác nhau có chiều dài khác nhau ta phải nhập các vị trí bù chiều dài khác nhau. Vào Offet Seting ở bảng điều khiển, chọn nút trắng phía dưới chữ Offset rồi chọn kích thước bù dao ở các vị trí khác nhau.

 1. Geom (H): Thiết lập tọa độ phôi theo phương Z.
 2. Wear (H): Bù dung sai dao theo phương Z [Bù xét trên điểm mà GEOM (H) đã thiết lập trước đó, WEAR phụ thuộc GEOM (H)]
 3. Geom (D): Thiết lập bán kính dao trong lập trình bằng tay có mã lệnh G41, G42.
 4. Wear (D) là bù dung sai bán kính dao khi đo dao thực tế so với bán kính dao thiết lập trong lập trình bằng tay có mã lệnh G41, G42.

 

bù chiều dài dao

 

- Xét G41: Đường tâm dao A ở về phía bên trái so với đường chạy dao C

A/ ?ℎ?ế? ?ậ? ??á ??ị ??????

→ ????(?)

 • ????(?) > 0 →  { Đườ?? ?â? ??? ?ớ? ? ở ?ề ?ℎí? ?ê? ??á? ?? ?ớ? đườ?? ?â? ??? ?ũ ?. ? ?á?ℎ ?ê? ??á? ? ?ℎ?ả?? ?ℎ?ế? ?ậ? |????(?)|
  • ????(?) > 0: ?ℎườ?? ??? ?ẽ ?ℎô?? ?ắ? ?ậ? ??ệ? ?ℎê?
 •  ????(?) <  0 →  { Đườ?? ?â? ??? ?ớ? ? ở ?ề ?ℎí? ?ê? ?ℎả? ?? ?ớ? đườ?? ?â? ??? ?ũ ?. ? ?á?ℎ ?ê? ?ℎả? ? ?ℎ?ả?? ?ℎ?ế? ?ậ? |????(?)|
  • ????(?) < 0: ?ℎườ?? ??? ?ẽ ?ắ? ?ậ? ??ệ? ?ℎê?

 

- Xét G42: Đường tâm dao A ở về phía bên phải so với đường chạy dao C

B/ ?ℎ?ế? ?ậ? ??á ??ị ??????

→ ????(?)

 • ????(?) > 0 →  { Đườ?? ?â? ??? ?ớ? ? ở ?ề ?ℎí? ?ê? ?ℎả? ?? ?ớ? đườ?? ?â? ??? ?ũ ?. ? ?á?ℎ ?ê? ?ℎả? ? ?ℎ?ả?? ?ℎ?ế? ?ậ? |????(?)|
  • ????(?) > 0: ?ℎườ?? ??? ?ẽ ?ℎô?? ?ắ? ?ậ? ??ệ? ?ℎê?
 •  ????(?) <  0 →  { Đườ?? ?â? ??? ?ớ? ? ở ?ề ?ℎí? ?ê? ??á? ?? ?ớ? đườ?? ?â? ??? ?ũ ?. ? ?á?ℎ ?ê? ??á? ? ?ℎ?ả?? ?ℎ?ế? ?ậ? |????(?)|
  • ????(?) < 0: ?ℎườ?? ??? ?ẽ ?ắ? ?ậ? ??ệ? ?ℎê?
 •  ???? (?) = 0 → Đườ?? ?â? ??? ?ớ? ? ??ù?? ?ớ? đườ?? ?â? ??? ?ũ ?
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn bằng cách ghi comment bên dưới bài viết này để mọi người cùng trao đổi và học hỏi

Hãy tặng Cơ khí Thanh Duy 1 like + 1 lời động viên nếu thấy bài viết có ích với bạn. Chia sẻ với mục đích: "Cho đi là nhận"

 

http://cokhithanhduy.com/wp-content/uploads/2017/11/bu-chieu-dai-dao.jpghttp://cokhithanhduy.com/wp-content/uploads/2017/11/bu-chieu-dai-dao-150x150.jpgTnutLập trình Phay CNClập trình cnc,phay cnc,sscnc
Việc mô phỏng gia công trên phần mềm sscnc, thông thường điểm chuẩn của chương trình thường tính từ đài gá dao, vì vậy khi gắn dao vào ta phải nù chiều dài dao, với các dao khác nhau có chiều dài khác nhau ta phải nhập các vị...