Việc mô phỏng gia công trên phần mềm sscnc, thông thường điểm chuẩn của chương trình thường tính từ đài gá dao, vì vậy khi gắn dao vào ta phải nù chiều dài dao, với các dao khác nhau có chiều dài khác nhau ta phải nhập các vị trí bù chiều dài khác nhau. Vào Offet Seting ở bảng điều khiển, chọn nút trắng phía dưới chữ Offset rồi chọn kích thước bù dao ở các vị trí khác nhau.

 1. Geom (H): Thiết lập tọa độ phôi theo phương Z.
 2. Wear (H): Bù dung sai dao theo phương Z [Bù xét trên điểm mà GEOM (H) đã thiết lập trước đó, WEAR phụ thuộc GEOM (H)]
 3. Geom (D): Thiết lập bán kính dao trong lập trình bằng tay có mã lệnh G41, G42.
 4. Wear (D) là bù dung sai bán kính dao khi đo dao thực tế so với bán kính dao thiết lập trong lập trình bằng tay có mã lệnh G41, G42.

 

bù chiều dài dao

 

- Xét G41: Đường tâm dao A ở về phía bên trái so với đường chạy dao C

A/ 𝑇ℎ𝑖ế𝑡 𝑙ậ𝑝 𝑔𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

→ 𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷)

 • 𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷) > 0 →  { Đườ𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑑𝑎𝑜 𝑚ớ𝑖 𝑩 ở 𝑣ề 𝑝ℎí𝑎 𝑏ê𝑛 𝑡𝑟á𝑖 𝑠𝑜 𝑣ớ𝑖 đườ𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑑𝑎𝑜 𝑐ũ 𝑨. 𝑩 𝑐á𝑐ℎ 𝑏ê𝑛 𝑡𝑟á𝑖 𝑨 𝑘ℎ𝑜ả𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖ế𝑡 𝑙ậ𝑝 |𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷)|
  • 𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷) > 0: 𝑇ℎườ𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑜 𝑠ẽ 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑐ắ𝑡 𝑣ậ𝑡 𝑙𝑖ệ𝑢 𝑡ℎê𝑚
 •  𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷) <  0 →  { Đườ𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑑𝑎𝑜 𝑚ớ𝑖 𝑩 ở 𝑣ề 𝑝ℎí𝑎 𝑏ê𝑛 𝑝ℎả𝑖 𝑠𝑜 𝑣ớ𝑖 đườ𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑑𝑎𝑜 𝑐ũ 𝑨. 𝑩 𝑐á𝑐ℎ 𝑏ê𝑛 𝑝ℎả𝑖 𝑨 𝑘ℎ𝑜ả𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖ế𝑡 𝑙ậ𝑝 |𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷)|
  • 𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷) < 0: 𝑇ℎườ𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑜 𝑠ẽ 𝑐ắ𝑡 𝑣ậ𝑡 𝑙𝑖ệ𝑢 𝑡ℎê𝑚

 

- Xét G42: Đường tâm dao A ở về phía bên phải so với đường chạy dao C

B/ 𝑇ℎ𝑖ế𝑡 𝑙ậ𝑝 𝑔𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

→ 𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷)

 • 𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷) > 0 →  { Đườ𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑑𝑎𝑜 𝑚ớ𝑖 𝑩 ở 𝑣ề 𝑝ℎí𝑎 𝑏ê𝑛 𝑝ℎả𝑖 𝑠𝑜 𝑣ớ𝑖 đườ𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑑𝑎𝑜 𝑐ũ 𝑨. 𝑩 𝑐á𝑐ℎ 𝑏ê𝑛 𝑝ℎả𝑖 𝑨 𝑘ℎ𝑜ả𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖ế𝑡 𝑙ậ𝑝 |𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷)|
  • 𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷) > 0: 𝑇ℎườ𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑜 𝑠ẽ 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑐ắ𝑡 𝑣ậ𝑡 𝑙𝑖ệ𝑢 𝑡ℎê𝑚
 •  𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷) <  0 →  { Đườ𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑑𝑎𝑜 𝑚ớ𝑖 𝑩 ở 𝑣ề 𝑝ℎí𝑎 𝑏ê𝑛 𝑡𝑟á𝑖 𝑠𝑜 𝑣ớ𝑖 đườ𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑑𝑎𝑜 𝑐ũ 𝑨. 𝑩 𝑐á𝑐ℎ 𝑏ê𝑛 𝑡𝑟á𝑖 𝑨 𝑘ℎ𝑜ả𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖ế𝑡 𝑙ậ𝑝 |𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷)|
  • 𝑊𝐸𝐴𝑅(𝐷) < 0: 𝑇ℎườ𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑜 𝑠ẽ 𝑐ắ𝑡 𝑣ậ𝑡 𝑙𝑖ệ𝑢 𝑡ℎê𝑚
 •  𝑊𝐸𝐴𝑅 (𝐷) = 0 → Đườ𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑑𝑎𝑜 𝑚ớ𝑖 𝑩 𝑡𝑟ù𝑛𝑔 𝑣ớ𝑖 đườ𝑛𝑔 𝑡â𝑚 𝑑𝑎𝑜 𝑐ũ 𝑨
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn bằng cách ghi comment bên dưới bài viết này để mọi người cùng trao đổi và học hỏi

Hãy tặng Cơ khí Thanh Duy 1 like + 1 lời động viên nếu thấy bài viết có ích với bạn. Chia sẻ với mục đích: "Cho đi là nhận"

 

http://cokhithanhduy.com/wp-content/uploads/2017/11/bu-chieu-dai-dao.jpghttp://cokhithanhduy.com/wp-content/uploads/2017/11/bu-chieu-dai-dao-150x150.jpgVĩnh TừLập trình Phay CNClập trình cnc,phay cnc,sscnc
Việc mô phỏng gia công trên phần mềm sscnc, thông thường điểm chuẩn của chương trình thường tính từ đài gá dao, vì vậy khi gắn dao vào ta phải nù chiều dài dao, với các dao khác nhau có chiều dài khác nhau ta phải nhập các vị...