# Một số tài liệu miễn phí trong ngành cơ khí

Bản vẽ chi tiết biểu diễn các chi tiết đơn lẻ, nó thể hiện hình dạng, kích thước, dung sai, vật liệu... của các chi tiết một cách cụ thể phục vụ quá trình chế tạo sản xuất.

Thông thường, mỗi chi tiết được biểu diễn trên một bản vẽ riêng. Nếu chi tiết quá lớn thì có thể biểu diễn trên nhiều bản vẽ. Nếu các chi tiết nhỏ thì biểu diễn nhiều chi tiết trên một bản vẽ.

Các hình biểu diễn trong bản vẽ chi tiết thông thường bao gồm:

  • Các hình chiếu thẳng góc của toàn bộ chi tiết
  • Các hình chiếu phụ, riêng phần của chi tiết
  • Các hình cắt, mặt cắt được biểu diễn độc lập hay từng phần, hoặc cát trích hay cắt kết hợp trên các hình biểu diễn thẳng góc của chi tiết
  • Các hình chiếu và hình cắt trục đo

Bản vẽ biểu diễn chi tiết đơn giản chỉ cần sử dụng các hình chiếu

ban-ve-chi-tiet

 

Bản vẽ biểu diễn chi tiết đơn bằng và hình chiếu kết hợp mặt cắt xoay và hình cắt trích (ghi kích thước theo TCVN)

 

ban-ve-chi-tiet1

 

Bản vẽ biểu diễn chi tiết đơn bằng hình cắt và hình chiếu kết hợp hình cắt trích (ghi kích thước theo TCVN)

ban-ve-chi-tiet2

 

Bản vẽ biểu diễn chi tiết đơn bằng các hình chiếu, hình cắt, hình chiếu phụ, mặt cắt riêng phần, cắt trích (ghi kích thước theo TCVN)

ban-ve-chi-tiet3

 

Bản vẽ biểu diễn chi tiết đơn bằng các hình chiếu thẳng góc, hình cắt và hình chiếu trục đo

ban-ve-chi-tiet4

 

Bản vẽ biểu diễn chi tiết đơn bằng các hình chiếu và hình cắt trục đo

ban-ve-chi-tiet5

 

Một số quy ước khi biểu diễn:

Khi biểu diễn các hình chiếu, có thể bỏ qua các chi tiết khuất trong các trường hợp sau:

  • Các chi tiết khuất đã được thể hiện trên hình cắt, mặt cắt
  • Các chi tiết có cấu trúc đơn giản, điển hình, thông dụng
  • Các chi tiết nằm sau chi tiết khuất hoặc chi tiết biểu diễn quy ước khác như bánh răng, lò xo, chi tiết ren...

Khi bản vẽ ở tỷ lệ nhỏ, cho phép không biểu diễn một số cấu tạo của chi tiết như mép vát, góc lượn, khía nhám, rãnh thoát dao....Các cấu tạo này được ghi chú hoặc được vẽ phóng to theo tỷ lệ riêng trong bản vẽ

Đối với các chi tiết cấu tạo rỗng, nên sử dụng kết hợp các hình cát trích để giảm tối đa việc thể hiện các chi tiết khuất

Các hình biểu diễn dạng trục đo chỉ có ý nghĩa minh họa, không được coi như tài liệu đầy đủ cho một bản vẽ chế tạo.

http://cokhithanhduy.com/wp-content/uploads/2017/11/ban-ve-chi-tiet3.jpghttp://cokhithanhduy.com/wp-content/uploads/2017/11/ban-ve-chi-tiet3-150x150.jpgT NutVẽ Kỹ Thuậtbản vẽ,bản vẽ chi tiết,co khí
# Một số tài liệu miễn phí trong ngành cơ khí Tài liệu cơ khí: tại đây Tài liệu lập trình phay cnc: tại đây Tài liệu lập trình tiện cnc: tại đây Full bộ Code phay tiện: tại đây Bản vẽ chi tiết biểu diễn các chi tiết đơn...