Bàn map (bàn rà phẳng) là một công cụ không thể thiếu trong ngành cơ khí, đặc biệt là…