Trong ngành cơ khí chế tạo thì chúng ta gặp rất nhiều các sản phẩm từ gang đúc…