1/ Chức năng của CAD/CAM Khác biệt cơ bản với qui trình thiết kế theo công nghệ truyền thống,…