Xin chào các bạn ! Hiện nay dập là một quá trình gia công khá phổ biến trong…