Trên máy CNC vị trí của dao luôn được đo liên tục. Dựa vào sự thay đổi về…