1/ Thành lập bản vẽ đúc Phân tích kết cấu đúc - Đọc kỹ bản vẽ, hình dung chi…