Vấn đề của bài toán: Phân tích chỉ ra tác nhân gây ra hiện tượng tróc rỗ bề…