Ngày nay cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa và hiện đại hóa thì chế tạo…