Điều khiển số (numerical control) NC là phương pháp điều khiển hoạt động của máy công cụ một…