Phiên bản Inventor 2018 cho phép người dùng tạo những chu thích 3D trực tiếp trên bản vẽ.…