Như các bạn biết bánh răng là chi tiết rất phổ biến và thông dụng trong cơ khí…