Xin chào các bạn ! CAD CAM CNC là một thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến…