Thân gửi các bạn có nguyện vọng và đam mê nghiên cứu về phần mềm thiết  kế gia…