Bánh răng là chi tiết rất phổ thông trong cơ khí chế tạo, và bánh răng xuất hiện…