Xin chào các bạn ! Thật tuyệt vời khi  mỗi ngày được viết , được chia sẻ những…