Mũi khoan ruột gà được dùng trong gia công nguội. Trong số các loại mũi khoan thì mũi…