Xin chào các bạn ! Hiện nay các loại vật liệu mới xuất hiện ngày càng nhiều. Các…