Như các bạn biết tác hại của nhiệt sinh ra trong quá trình cắt là vô cùng lớn,…