Chi tiết lắp ghép kỹ thuật có ren có ba ứng dụng chính sau: + Liên kết: ghép…