Xin chào các bạn! Mình Thanh Duy đây. Người luôn luôn đồng hành cùng bạn trong chương trình hỗ trợ…