Ngày nay với sự mở cửa của nền kinh tế thị trường thì các công ty Nhật đầu…