Như các bạn đã biết, tôi thép là một trong số các phương pháp nhiệt luyện thép. Mục…