Dung Sai và Cấp Chính xác của Bộ truyền Bánh Răng - Bánh răng là một chi tiết…