Trên máy CNC vị trí của dao luôn được đo liên tục. Dựa vào sự thay đổi về thời gian theo đường chạy dao vị trí trí hiện thời cũng như tốc độ gia công được tính toán và so sánh với đường chạy dao lập trình. Gần như mỗi mili giây bộ điều khiển lại cung cấp thông tin vị trí mới cần phải đạt được cho vòng lặp phản hồi vị trí. Do tốc độ cao nên bộ điều khiển nhận được giá trị mới trước khi giá trị cũ tới (phản hồi). Hiện tượng này gọi là sai số trễ của vòng phản hồi vị trí khi tốc độ gia công quá cao. Để xác định vị trí hiện thời của dao cần phải có một hệ thống đo đường dịch chuyển đối với mỗi trục điều khiển của máy CNC.

Tùy thuộc vào dạng thiết bị đo được sử dụng hoặc thang đo để phân biệt giữa đo vị trí trực tiếp và gián tiếp cũng như đo vị trí tuyệt đối và tương đối. Thước đo được đo trực tiếp mang lại giá trị đo chính xác nhất.

Đo vị trí trực tiếp

Thước đo được gắn trên bàn xa dao hay trên bàn máy, vì thế độ không chính xác của trục chính và khớp nối truyền động không ảnh hưởng đến giá trị đo. Các giá trị đo được nhận biết bởi một cảm biến quang học trên có chia vạch của thang đo, Cảm biến đo biến đổi các giá trị đo đã xác định sang tín hiệu điện và chuyển chúng cho hệ điều khiển.

do-truc-tiep

Đo vị trí trực tiếp

Đo vị trí gián tiếp

Chuyển động dịch chuyển đạt được từ chuyển động quay của vít me bi, chuyển động quay này được thi hành với một đĩa xung như là một thước đo. Chuyển động quay của đĩa xung được ghi nhận từ một xung quay và được chuyển tiếp hệ điều khiển như là một tín hiệu. Sau đó hệ điều khiển tính toán chính xác chuyển động của bàn máy hay vị trí hiện tại của chúng dựa trên số các xung quay.

đo gián tiếp

Đo vị trí gián tiếp

Khi đo vị trí tuyệt đối

Một thang đo đã được mã hóa hiển thị trực tiếp vị trí của bàn máy liên quan tới một điểm định hướng cố định trên máy. Điểm này là điểm không “0” của máy, nó được xác định bởi nhà chế tạo máy. Điều kiện là phạm vi đọc của thang đo cũng lớn như phạm vi làm việc và sự mã hóa nhị phân được thực hiện trên thang đo, do vậy hệ điều khiển có thể hiểu được trật tự giá trị số cho mỗi vị trí đọc được.

do-tuyet-doi

Đo vị trí tuyệt đối (Nguyên lý)

Đo vị trí tương đối

Thang đo được ứng dụng với một lưới vạch đơn giản, chúng hình thành từ các vạch sáng tối xen kẽ nhau. Khi chuyển động bước tiến vượt qua cảm biến đo, cảm biến sẽ đếm số các vệt sáng và vệt tối và tính toán vị trí tức thời của bàn máy dựa vào sự khác biệt tới vị trí bàn máy trước đó.

Hệ điều khiển phải được nhận biết một lần vị trí tuyệt đối, từ đó nó mới có thể tính toán vị trí bàn máy tức thời với sự hỗ trợ của việc đo vị trí tương đối, điểm này được sử dụng như là một điểm chuẩn. Do đó cần thiết phải nhận biết điểm tuyệt đối này khi hệ điều khiển được khởi động. Điểm tuyệt đối này được gọi là “điểm tham chiếu“. Mỗi chuyển động của các trục, thậm chí khi dịch chuyển bằng tay qua sử dụng các tay quay hay nút bấm cần phải được nhận biết điểm này cho hệ điều khiển.

đo vị trí tương đối

Đo vị trí tương đối (Nguyên lý)

Vì hệ điều khiển đánh mất sự kiểm soát các chuyển động cơ khí khi mất điện do  vậy khi khởi động lại phải cho máy chạy về điểm tham chiếu.

Xem thêm bài viết về kết cấu máy CNC: Tại đây

[TechnicalVN]

http://cokhithanhduy.com/wp-content/uploads/2018/06/do-truc-tiep.jpghttp://cokhithanhduy.com/wp-content/uploads/2018/06/do-truc-tiep-150x150.jpgTnutLập trình Phay CNCđo trên máy cnc,máy cnc,phay cnc
Trên máy CNC vị trí của dao luôn được đo liên tục. Dựa vào sự thay đổi về thời gian theo đường chạy dao vị trí trí hiện thời cũng như tốc độ gia công được tính toán và so sánh với đường chạy dao lập trình. Gần như...